khloek:

❤️
Never expect anything.
Sly fox.
mstrkrftz:

Shasta Stars by Gary Parker